måndag 20 augusti 2018

Sista delen av Sagoskogsberättelsen

Mina elever i årskurs 3 önskade att vi fortsätter med Sagoskogsberättelsen på trean, vilket vi även gjorde. Vilka fantasifulla berättelser de hittade på! Speciellt slutet var väldigt fint <3 Den som vill läsa berättelserna hittar dem här:
Som lärare reflekterar man ofta över sin undervisning och sina metoder. Arbetet med Sagoskogsberättelserna lyckades över alla mina förväntningar. Eleverna engagerade sig fint som grupp när vi skulle hitta på berättelserna tillsammans. Så här i efterskott funderar jag på för- och nackdelar med metoden. Här kommer några:

Fördelar

- Eleverna lär sig att se en struktur (röda tråden) i berättelser eftersom vi varje vecka hittat på en eller två berättelser tillsammans. Detta leder till att eleverna har lättare att hitta på sina egna berättelser.

- Berättelserna väcker elevernas nyfikenhet och kreativitet. Här är frågorna som läraren ställer om berättelsen ytterst viktiga. Man ska försöka berika texten med olika adjektiv som eleverna hittar på, t.ex. "Hur såg slottet ut?" "Hur kändes luften när de kom till skogsgläntan?" osv. Att få med både magi och spänning håller elevernas intresse vid liv.

- Eleverna övar sig att lyssna på varandra.

- Enkelt att differentiera läsläxan.

- Elevernas delaktighet ökar.

- Man får in elevdemokrati när man ibland röstar mellan olika förslag som eleverna haft.

- Berättelserna kan fungera som en röd tråd för de olika temana man jobbar med under året, ifall man lyckas vinkla dem så att de knyts ihop med det man annars jobbar med.


Nackdelar

- Kräver tid av läraren att planera vilka delar av texten blir läxa och hurdana frågor man ska hitta på till texten.

- Ibland kan åsikterna om hur berättelsen ska fortsätta gå i sär bland eleverna, men ofta går meningsskiljaktigheterna att lösa t.ex. genom att man tar med det andra förslaget senare i berättelsen.

- Kopieringskostnader för skolan då alla elever får en ny text varje vecka :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar